NAŠI PRÁVNÍCI

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESSMgr. et Mgr. Karolína PřibylováAleš VytopilMgr. Tereza Chobotová

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESS

advokát a partner

Kristýna je členkou České advokátní komory jako koncipient od roku 2005 a jako samostatný advokát od roku 2008.

Práva vystudovala nejdříve na pařížských univerzitách Sorbonne a Panthéon-Assas, kde získala i dva postgraduální tituly DEA a DESS, a to v oblasti evropského práva a ochrany hospodářské soutěže. Zároveň absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončila v roce 2005.

Během studií ve Francii Kristýna pracovala v pařížské advokátní kanceláři Taransaud & Seguin a po návratu do Čech nastoupila do advokátní kanceláře GIDE Gide Loyrette Nouel, kde se věnovala především obchodnímu právu a právu hospodářské soutěže.

V letech 2005 – 2007 Kristýna působila v advokátní kanceláři SALANS, kde se specializovala zejména na právo hospodářské soutěže, přípravu smluvní a jiné dokumentace, povolení spojení soutěžitelů a jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Od roku 2007 do roku 2009 Kristýna pracovala v advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna se zaměřením na právo hospodářské soutěže, veřejnou podporu, veřejné zakázky, obchodní právo, občanské právo a soudní proces, právo duševního vlastnictví, a přípravu smluvní dokumentace.

Od roku 2009 až do založení advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol. Kristýna spolupracovala s advokátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL a specializovala se na oblast hospodářské soutěže, veřejné podpory a dotací, veřejných zakázek, obchodního práva a v neposlední řadě i pracovního práva.

Vzhledem ke svému zaměření na právo hospodářské soutěže a veřejné zakázky se Kristýna rovněž věnuje trestnímu právu v oblasti hospodářských trestných činů a korupce.

Kristýna pravidelně publikuje v magazínu ANTITRUST věnovanému právu hospodářské soutěže.

Mgr. et Mgr. Karolína Přibylová

advokátní koncipient

Karolína úspěšně absolvovala Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně v červenci roku 2020. V roce 2019 rovněž získala magisterský titul v oboru Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci zahraničního studijního programu Erasmus+ strávila Karolína jeden semestr v roce 2016, ještě jako studentka bakalářského programu Evropská studia-Politologie, na univerzitě v norském Bergenu a v roce 2018 absolvovala jeden semestr magisterského stupně studia na sicilské univerzitě v Catanii.

Během studia práv se Karolína v roce 2019 účastnila letní právní školy v rakouském Innsbrucku zaměřené na medicínské a sportovní právo a v únoru roku 2020 byla účastnicí zimní právní školy v Tbilisi zabývající se tématem lidských práv a migrace.

Karolína se ve své diplomové práci zabývala problematikou omezování reprodukčních a rodičovských práv osob se zdravotním postižením.

V současné době je Karolína koncipientkou v naší advokátní kanceláři a zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, stavební právo, právo životního prostředí, insolvenci a exekuce.

Aleš Vytopil

právní asistent

Aleš je studentem 5.ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V advokátní kanceláři Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. působí Aleš od roku 2017 na pozici právního asistenta.

Mgr. Tereza Chobotová

advokátní koncipient

Tereza získala magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v červnu roku 2017.

Aktivně se zajímá o problematiku práva životního prostředí, se zaměřením na ochranu ovzduší, které se věnovala ve své diplomové práci. Zároveň v rámci studií na právnické fakultě absolvovala v roce 2015 půlroční stáž v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí.

V advokátní kanceláři Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. začala Tereza pracovat v roce 2016 na pozici právního asistenta a v současné době zde vykonává koncipientskou praxi.

V rámci advokátní kanceláře Tereza vykonává generální právní praxi se specializací na právo veřejných zakázek, právo životního prostředí (zejména v oblasti odpadového hospodářství) a právo stavební.