NAŠI PRÁVNÍCI

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESSMgr. et Mgr. Karolína PřibylováJUDr. Alice ŠebováMgr. Tereza Chobotová

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESS

advokát a partner

Kristýna je členkou České advokátní komory jako koncipient od roku 2005 a jako samostatný advokát od roku 2008.

Práva vystudovala nejdříve na pařížských univerzitách Sorbonne a Panthéon-Assas, kde získala i dva postgraduální tituly DEA a DESS, a to v oblasti evropského práva a ochrany hospodářské soutěže. Zároveň absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončila v roce 2005.

Během studií ve Francii Kristýna pracovala v pařížské advokátní kanceláři Taransaud & Seguin a po návratu do Čech nastoupila do advokátní kanceláře GIDE Gide Loyrette Nouel, kde se věnovala především obchodnímu právu a právu hospodářské soutěže.

V letech 2005 – 2007 Kristýna působila v advokátní kanceláři SALANS, kde se specializovala zejména na právo hospodářské soutěže, přípravu smluvní a jiné dokumentace, povolení spojení soutěžitelů a jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Od roku 2007 do roku 2009 Kristýna pracovala v advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna se zaměřením na právo hospodářské soutěže, veřejnou podporu, veřejné zakázky, obchodní právo, občanské právo a soudní proces, právo duševního vlastnictví, a přípravu smluvní dokumentace.

Od roku 2009 až do založení advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol. Kristýna spolupracovala s advokátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL a specializovala se na oblast hospodářské soutěže, veřejné podpory a dotací, veřejných zakázek, obchodního práva a v neposlední řadě i pracovního práva.

Vzhledem ke svému zaměření na právo hospodářské soutěže a veřejné zakázky se Kristýna rovněž věnuje trestnímu právu v oblasti hospodářských trestných činů a korupce.

Kristýna pravidelně publikuje v magazínu ANTITRUST věnovanému právu hospodářské soutěže.

Mgr. et Mgr. Karolína Přibylová

advokátní koncipient

Karolína úspěšně absolvovala Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně v červenci roku 2020. V roce 2019 rovněž získala magisterský titul v oboru Politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

V rámci zahraničního studijního programu Erasmus+ strávila Karolína jeden semestr v roce 2016, ještě jako studentka bakalářského programu Evropská studia-Politologie, na univerzitě v norském Bergenu a v roce 2018 absolvovala jeden semestr magisterského stupně studia na sicilské univerzitě v Catanii.

Během studia práv se Karolína v roce 2019 účastnila letní právní školy v rakouském Innsbrucku zaměřené na medicínské a sportovní právo a v únoru roku 2020 byla účastnicí zimní právní školy v Tbilisi zabývající se tématem lidských práv a migrace.

Karolína se ve své diplomové práci zabývala problematikou omezování reprodukčních a rodičovských práv osob se zdravotním postižením.

V současné době je Karolína koncipientkou v naší advokátní kanceláři a zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, stavební právo, právo životního prostředí, insolvenci a exekuce.

JUDr. Alice Šebová

advokátní koncipientka

Alice absolvovala Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v únoru 2020, kde získala magisterský titul. V červnu 2021 pak na téže univerzitě úspěšně obhájila rigorózní práci a získala titul JUDr.

V rámci studijního programu Erasmus+ strávila Alice dva semestry v nizozemském Tilburgu, kde se zejména věnovala studiu evropského práva, především právu vnitřního trhu a sociální politice EU. Touto tématikou se Alice zabývala i ve své diplomové práci.

Po ukončení magisterského studia na Právnické fakultě univerzity Karlovy strávila Alice rok na pozici asistentky soudce, kde se věnovala právu insolvenčnímu. Její rigorózní práce je proto věnována právní úpravě institutu oddlužení.
V rámci advokátní kanceláře Alice vykonává generální právní praxi.

Mgr. Tereza Chobotová

advokátní koncipient

Tereza získala magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v červnu roku 2017.

Aktivně se zajímá o problematiku práva životního prostředí, se zaměřením na ochranu ovzduší, které se věnovala ve své diplomové práci. Zároveň v rámci studií na právnické fakultě absolvovala v roce 2015 půlroční stáž v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí.

V advokátní kanceláři Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. začala Tereza pracovat v roce 2016 na pozici právního asistenta a v současné době zde vykonává koncipientskou praxi.

V rámci advokátní kanceláře Tereza vykonává generální právní praxi se specializací na právo veřejných zakázek, právo životního prostředí (zejména v oblasti odpadového hospodářství) a právo stavební.