NAŠI PRÁVNÍCI

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESSMgr. Kristýna PohlováMgr. Jiří PorkertMgr. Tereza Chobotová

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESS

advokát a partner

Kristýna je členkou České advokátní komory jako koncipient od roku 2005 a jako samostatný advokát od roku 2008.

Práva vystudovala nejdříve na pařížských univerzitách Sorbonne a Panthéon-Assas, kde získala i dva postgraduální tituly DEA a DESS, a to v oblasti evropského práva a ochrany hospodářské soutěže. Zároveň absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončila v roce 2005.

Během studií ve Francii Kristýna pracovala v pařížské advokátní kanceláři Taransaud & Seguin a po návratu do Čech nastoupila do advokátní kanceláře GIDE Gide Loyrette Nouel, kde se věnovala především obchodnímu právu a právu hospodářské soutěže.

V letech 2005 – 2007 Kristýna působila v advokátní kanceláři SALANS, kde se specializovala zejména na právo hospodářské soutěže, přípravu smluvní a jiné dokumentace, povolení spojení soutěžitelů a jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Od roku 2007 do roku 2009 Kristýna pracovala v advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna se zaměřením na právo hospodářské soutěže, veřejnou podporu, veřejné zakázky, obchodní právo, občanské právo a soudní proces, právo duševního vlastnictví, a přípravu smluvní dokumentace.

Od roku 2009 až do založení advokátní kanceláře Oberfalcerová a spol. Kristýna spolupracovala s advokátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL a specializovala se na oblast hospodářské soutěže, veřejné podpory a dotací, veřejných zakázek, obchodního práva a v neposlední řadě i pracovního práva.

Vzhledem ke svému zaměření na právo hospodářské soutěže a veřejné zakázky se Kristýna rovněž věnuje trestnímu právu v oblasti hospodářských trestných činů a korupce.

Kristýna pravidelně publikuje v magazínu ANTITRUST věnovanému právu hospodářské soutěže.

Mgr. Kristýna Pohlová

advokátní koncipient

Kristýna absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007, v letech 1998 – 2002 studovala také na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V průběhu studia byla Kristýna na studijním pobytu na Wirtschaftsuniversität ve Vídni.

V letech 2003 – 2007 pracovala Kristýna v advokátní kanceláři Glatzová & Co jako právní asistent a až do roku 2009 zde působila jako koncipient a věnovala se zejména oblasti fúzí a akvizic a jejich financování, obecnému obchodnímu právu a právu obchodních společností, přípravě smluvní dokumentace a v neposlední řadě také právním vztahům k nemovitostem, realitním a developerským projektům.

Od roku 2009 se Kristýna věnovala práci v několika obchodních společnostech se zaměřením na developerské projekty a stavebnictví. Náplní její práce v této době byly zejména příprava developerských projektů, jednání s úřady a správními orgány, financování projektů a jejich účetnictví, územní řízení, stavební řízení a další související správní řízení, otázky územního plánování (územní plán, příprava a pořizování regulačního plánu, stavební uzávěry, apod.), převody nemovitostí, oceňování a daňové aspekty, korporátní právo, vnitřní předpisy společností, veřejné zakázky a příprava smluvní dokumentace.

Kristýna je spoluautorkou publikace Trend Report 2006 – dvouletého přehledu českého nemovitostního trhu vydávaného Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí.

Mgr. Jiří Porkert

advokát

Jiří je členem České advokátní komory, a to již od roku 2015. Po tříleté koncipientské praxi a složení advokátní zkoušky byl v roce 2018 zapsán do seznamu advokátů.

Jiří studoval v letech 2010-2015 obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2015 získal titul Mgr. V letech 2011 – 2015 pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Petr Meduna & partneři jako asistent advokáta a od roku 2015 zde působil jako advokátní koncipient. Ve své praxi se Jiří zaměřuje zejména na oblast občanského práva, přípravě smluvní dokumentace a v neposlední řadě také na právní vztahy k nemovitostem, pozemkové právo a správní právo. Specializací Jiřího je pak právo restituční a s tím související soudní agenda.

V průběhu advokátní praxe Jiří publikoval několik odborných článků, mj. v Bulletinu advokacie.

Mgr. Tereza Chobotová

advokátní koncipient

Tereza získala magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v červnu roku 2017.

Aktivně se zajímá o problematiku práva životního prostředí, se zaměřením na ochranu ovzduší, které se věnovala ve své diplomové práci. Zároveň v rámci studií na právnické fakultě absolvovala v roce 2015 půlroční stáž v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí.

V advokátní kanceláři Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o. začala Tereza pracovat v roce 2016 na pozici právního asistenta a v současné době zde vykonává koncipientskou praxi.

V rámci advokátní kanceláře Tereza vykonává generální právní praxi se specializací na právo veřejných zakázek, právo životního prostředí (zejména v oblasti odpadového hospodářství) a právo stavební.