ODMĚNA

Hodinová odměna

Hodinová odměna znamená, že naše služby jsou hrazeny dle času, který na řešení Vašeho případu skutečně vynaložíme. Fakturujeme každou započatou čtvrthodinu právních služeb.

Tento způsob odměňování využívají naši klienti zejména pro spornou agendu a záležitosti, u nichž nelze předem odhadnout časovou náročnost nebo jejich předpokládaný rozsah.

 

Tarifní sazba

Tarifní sazba vychází z tzv. advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb). V takovém případě si účtujeme sazbu za jeden úkon odvíjející se zpravidla od hodnoty sporu, výše trestní sazby, apod., a to v zásadě bez ohledu na strávený čas.

Tento způsob odměňování je využíván především u trestních případů.

 

Měsíční paušál

Pokud si zvolíte měsíční paušál, pak Vám za předem dohodnutou paušální měsíční odměnu budeme poskytovat komplexní právní poradenství ve všech věcech týkajících se Vámi zvolené oblasti. Samozřejmě i v případě, že se rozhodnete využít měsíčního paušálu, budete od nás dostávat pravidelný přehled poskytovaných služeb tak, abyste mohli vyhodnotit, zda se Vám tento způsob úhrady za naše služby vyplatí.

Tuto možnost využívají především obchodní společnosti, pokud potřebují poradenství v celé škále svého podnikání, a očekávají, že práce nám bude zadávána více různými pracovníky.

 

Odměna za projekt

Odměna za poskytované právní služby může být dohodnuta jako celková předem pro konkrétní, jasně specifikované služby a v takovém případě bude hrazena formou „cenového balíčku“, tedy půjde o konečnou, nepřekročitelnou částku.

Tato forma odměny za právní služby bývá často kombinována s hodinovou odměnou a v tom případě budou naše právní služby hrazeny dle počtu strávených hodin, ale zároveň bude stanoven nepřekročitelný cenový strop.

Tento způsob odměňování je využíván pro celé projekty a standardizované postupy, například pro advokátní úschovy, přípravu kompletní dokumentace pro určitý projekt či založení obchodní společnosti.